Cotizații membrii

Cuantum cotizație membru SRBC pentru anul 2023

    • Profesor, CS I: 200 lei
    • Conferențiar, CS II: 100 lei
    • CS III: 50 lei
    • Asistent cercetare, doctoranzi, medici rezidenți:30 lei
    • Taxa înscriere membri noi: 10 lei (însoțită de o cerere către Președintele SRBC)

Plata se face individual sau colectiv per filială în contul RO24BRDE410SV24403564100 deschis la BRD, beneficiar: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BIOLOGIE CELULARĂ, CUI: 33748572, cu mențiunea „Cotizație SRBC 2023„. 

Dovada plății se va transmite prin e-mail la: maria.tolbaru@icbp.ro și la loredan.niculescu@icbp.ro, menționând și filiala SRBC din care faceți parte (în cazul plății individuale).